Studying Abroad

Two Years Study Break

Hey guys 🙂 I don’t know if some of you have such an experience, but I‘m going to share with you my personal experience how it was to start studying full time after two years of study break again. Many people were always saying to me that once I stop studying I won’t start anymore. I was saying them that I will probably start one day again. Almost nobody had believed it, but … it really happened!!

Some people have asked me:“How was it to start studying after 2 years break again?”

Yeah, it was a bit tough after 2 years study break, because your brain is not used to study so much anymore and it does take some time to get used to the regime of studying again. I know there are people, who start studying after longer study break and then it can be even harder or maybe not. I don’t say that it’s the same for everybody, because it depends on a specific person, but my personal experience was quite hard.

//

Ahoj všichni 🙂 Nevím, jestli někdo z vás má takovou zkušenost, ale chtěla bych s vámi sdílet mojí osobní zkušenost jaké to bylo začít znovu studovat po dvou letech studijní pauzy. Hodně lidí mi vždycky říkalo, že když jednou přestanu studovat, už nikdy nezačnu. Já jsem jim říkala, že pravděpodobně jednoho dne začnu studovat. Skoro nikdo tomu nevěřil, ale… opravdu se to stalo!!

Pár lidí se mě ptalo:”Jaké to bylo začít studovat znova po dvou letech?”

Ano, bylo to docela těžké po dvou letech pauzy, protože mozek už není zvyklý se tak učit a zabere to nějaký čas, než si na ten studijní režim zase zvykne. Vím, že je hodně lidí, kteří začnou studovat po delší pauze a potom to může být ještě složitější nebo naopak vůbec. Neříkám, že to je stejné pro každého, protože to záleží na každé osobě, ale moje osobní zkušenost byla docela náročná.

Only the imagination that I had to study for the English certificate was very hard to me. I bought some vitamins supplements that were supposed to help my brain to work better haha. Of course I feel like it didn’t really help 😀 I also tried to use some natural stuff, such as cinnamon and so on to help to my brain working better. I’m not sure it helped either.

//

Jenom představa, že se musím učit na zkoušky z Angličtiny, byla pro mě náročná. Koupila jsem si nějaké vitamínové doplňky, které měli pomoct mému mozku lépe pracovat haha. Samozřejmě si myslím, že to nepomohlo 😀 Také jsem zkusila používat nějaké přírodní prostředky, jako je skořice a tak, aby můj mozek lépe pracoval. Ani u toho si nejsem jistá, že to pomohlo :D.

 

My beginning at the university was really difficult. I would have never believed that I could study a lot, but I was really busy with the university almost every day. Actually the whole year was most of the times only about studying, studying and writing assignments. Especially in the beginning I had troubles, because everything was in English. Thus all articles took more time to read them carefully. I thought my English was good but, of course, university English is not the one that you use in everyday life. Later on I got used to reading the research papers so it got better.

During my first lecture, and not only first lecture but some more weeks, I felt like Alice in Wonderland. I didn’t know what to do, why to do it and how to do it. When I immediately got my first assignment that I had to complete, I was so lost that my boyfriend had to write it for me, even though he doesn’t know anything about such a topic. (haha yes, I’m not kidding. I was totally lost and wanted to quit :D)

//

Mé začátky na této vysoké škole byly docela náročné. Nikdy jsem nevěřila, že se dokážu učit intenzivně, ale byla jsem opravdu zaneprázněná výškou skoro každý den. Vlastně celý rok byl většinu času jen učení, učení a psaní domácích úkolů. Problémy jsem měla hlavně na začátku, když všechno bylo v angličtině. Myslela jsem si, že moje angličtina je dobrá, ale, samozřejmě, vysokoškolská angličtina není angličtina, kterou používáme v každodenním životě. Později jsem si zvykla na čtení výzkumných článků, takže se to zlepšilo.

Během první přednášky a né jenom během první, ale pár dalších týdnů jsem se cítila jako Alenka v říši divů. Nevěděla jsem, co mám dělat, proč to mám dělat a jak to mám dělat. Když jsem hned dostala první domácí úlohu, byla jsem tak ztracená, že to musel přítel napsat za mě, i když vůbec nic neví o takovém tématu. ( haha ano, nedělám si srandu. Byla jsem úplně ztracená a chtěla jsem skončit :D)

But I’m not giving up easily. I really did my best to make sure that I’m going to finish the first year. Now I can see that my hard work really helped, because I successfully finished my first year and after the summer break I’m going to study my second year.

I think the study break was a really good choice for me, because I could think about what I really want to do and I had some time to find the right university. This university is exactly what I was looking for!

Have a nice day guys 🙂

//

Ale já se tak lehce nevzdávám. Dělala jsem opravdu všechno pro to, abych se ujistila, že ukončím první ročník.Teď vidím, že moje pilné studium pomohlo, protože jsem úspěšně ukončila první ročník a po letních prázninách jdu do druhého.

Myslím si, že studijní pauza byla pro mě dobrá volba, protože jsem během ní mohla přemýšlet nad tím, co vlastně chci dělat a taky jsem měla čas na to, abych si našla tu správnou universitu. Tato vysoká škola je přesně to, co jsem hledala!

Hezký den všem 🙂

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *