Travelling

Těrlická Přehrada

Hey guys, it’s been such an amazing weather here in the Czech Republic. I think it’s totally incredible!! I love it, because I think that the summer should be like that 🙂

I was thinking what could we do during our holidays in the Czech Republic, because spending these hot days at a water is the best. There is a dam called Těrlická přehrada nearby my home in the Czech so we had decided to spend an afternoon there. It was very funny, because we just arrived and a Czech TV was making an interview with us, haha…

//

Ahoj všichni, počasí tady v České republice je pořád skvělé. Myslím si, že to je úplně neuvěřitelné!! Já to mám ráda, protože si myslím, že léto by mělo být takové 🙂

Přemýšlela jsem, co bychom mohli dělat během naší dovolené v Česku, protože si myslím, že letní dny jsou nejlépe strávené u vody. Poblíž místa, kde bydlím v Česku je přehrada, která se jmenuje Těrlická přehrada, a proto jsme se rozhodli, že tam strávíme odpoledne. Byla to zábava, protože sotva jsme přijeli, už s námi dělala rozhovor Česká televize, haha….

 

We drove there already once but it was during the weekend and we couldn’t find any parking place. Then we decided to try it another day during the week and we finally made it!! 😀 We went to a place called Zátoka, because I was looking for a place where we could rent a pedalo.

//

Už jsme tam jeli jednou, ale to bylo během víkendu a v té době jsme nemohli najít žádné místo na zaparkování auta. Tak jsme se to rozhodli zkusit ještě jiný den a to už bylo během týdne a místo bylo!! 😀 Šli jsme na místo, které se jmenuje Zátoka, protože jsem hledala místo, kde bychom si mohli půjčit šlapadlo.

I don‘t know why but I’m kind of scared of the water in the dam (not only in this one but in all dams :D). So at the beginning i didn‘t feel very comfortable being on the pedalo somewhere in the middle of the dam. I always get the strange feelings that I don’t know what is under me and what is swimming in the water. But later on I got used to it and it was a lot of fun!

//

Nevím proč, ale já se docela bojím vody v přehradě (né jenom v této, ale ve všech 😀 ). Na začátku jsem se necítila moc dobře na tom šlapadle někde uprostřed přehrady. Vždycky mám divné pocity, protože nevím, co je pode mnou a co v té vodě plave. Později už jsem si ale na to zvykla a byla to zábava!

It was very relaxing on the water while we were looking at the beautiful nature all around us. From there we could also see the mountains in the distance that are around the Czech Republic. Comparing to the nature in the Netherlands it’s totally different here. It means, the more time I spend in the Netherlands the more I enjoy the nature here!

//

Na vodě to bylo úplně uklidňující, když jsme se dívali na tu krásnou přírodu všude kolem nás. Ze šlapadla jsme také viděli v dálce hory, které jsou okolo Česka. Když to porovnám s přírodou v Nizozemsku, tak je to tady úplně jiné. Musím říct, že čím více času trávím v Nizozemsku, tím více si užívám tu přírodu v Česku!

After the pedalo we were just lying on the grass and sunbathing. (A bit of the vitame D is also needed! 😀 ). I honestly didn’t swim in the water, because I don’t prefer swimming in the dam but there were many people who were swimming so I think if you like swimming in a natural water, this is a good place to go 🙂

//

Po šlapadle jsme jen leželi na trávě a opalovali se (trochu vitamínu D je taky potřeba! :D). Já jsem teda vůbec neplavala v přehradě, protože to nemám ráda, ale bylo tam hodně lidí, kteří plavali. Takže si myslím, že pokud máte rádi plavání v přírodní vodě, tak to je dobré místo 🙂 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *