Daily Lifestyle

Perfect Sunday – Shopping in Groningen

Yesterday was such a beautiful day! It was like a perfect Sunday. The weather was amazing, so I had my breakfast outside (as always with this weather). Breakfast is my favourite time of the day and if I can enjoy it outside, then I’m even happier. I really can’t  start my day without breakfast 🙂 I always need to have some time in the morning for it, because I like eating my porridge slowly and enjoying my green tea. Yeah, I couldn’t have a morning without a green tea! Mornings like these give me always positive start of the day.

//

Včera byl opravdu skvělý den! Úplně jako dokonalá neděle. Počasí bylo skvělé, takže jsem snídala venku (jako vždycky při tomto počasí). Snídaně je moje oblíbená část dne, a když si ji můžu vychutnat venku, jsem ještě šťastnější. Opravdu nemůžu začít den bez snídaně 🙂 Vždycky potřebuji ráno hodně času na snídaní, protože ráda jím mojí kaši pomalu a vychutnávám si zelený čaj. Ano, je to tak, nedokážu si představit ráno bez zeleného čaje! Takové rána mi vždycky dávají pozitivní start do nového dne.

I didn’t work yesterday so I could enjoy the nice day with my boyfriend. First we went to wash the car, because we go on holidays soon so the car has to look nice 😀 Then we decided to go to the city centre of Groningen, because my boyfriend wanted to buy some clothes.

As first we were looking for a place where we could have a lunch, because it was just lunch time and we were starving! We decided to go to La Place. It’s such a great place to have a lunch with this weather. They have a great terrace on the rooftop in the city centre. It’s situated just at the main square – Grote markt. Honestly I wouldn’t have known that a place like this exist in Groningen, but a friend of mine showed me that place.

On the terrace you can enjoy your lunch while you are also enjoying the weather and beautiful view all around plus it is a very quiet place so no busses or bikes are driving around you 🙂

//

Včera jsem si mohla užít pěkný den s přítelem, protože jsem nešla do práce. Nejdříve jsme jeli umýt auto, protože za pár dní jedeme na dovolenou, a proto musí být auto pěkně čisté 😀 Potom jsme se rozhodli, že půjdeme do Groningenu, protože si chtěl přítel koupit nějaké oblečení.

Jako první jsme se dívali po nějakém místě, kde bychom si mohli dat oběd, protože byl zrovna čas oběda a my jsme měli neskutečný hlad! Rozhodli jsme se jít do La Place. Je to skvělé místo na oběd v tomto počasí.Mají udělanou terasu na střeše budovy v centru města. Je to umístěno přesně na hlavním náměstí – Grote markt. Já bych upřímně ani nevěděla, že takové místo v Groningenu existuje, ale naštěstí mi o něm řekla kamarádka.

Na terase si můžete užívat oběd, zatímco se kocháte skvělým počasím a pěkným výhledem všude kolem. Plus je to velice tiché místo, protože kolem vás nejezdí žádné autobusy nebo kola 🙂

After lunch we started shopping. I told we went to the city because of my boyfriend but it looked more like we are there because of me. We were just walking in the shops and I was trying some clothes. Finally I bought some shorts in H&M, which was my plan so I was happy. Then we could finally focus on my boyfriend 😀

Everybody always says that women are difficult with shopping, but it’s not true at all. I’m really easy. I just look at all the clothes, try something and either take it or not. However my boyfriend is always so difficult. At the end it always ends up that he says to me: “I will order something online.” (yeah, so why have we come shopping to the city???) Is anybody here whose boyfriend is also like that or is it only me?! 😀  Luckily yesterday he bought at least some t-shirts so we were both satisfied.

//

Po obědě jsme začali nakupovat. Sice jsem řekla, že jsme šli nakupovat kvůli přítele, ale zezačátku to vypadalo, že tam jsme kvůli mě. Jen tak jsme procházeli obchody a já jsem si zkoušela nějaké oblečení. Nakonec jsem si koupila nějaké kraťasy v H&M, což byl taky můj plán, takže jsem byla ráda. Pak už jsme se mohli konečně zaměřit na přítele 😀

Všichni vždycky říkají, že je těžké nakupovat s ženami, ale to není vůbec pravda. Nakupování se mnou je úplně jednoduché. Jen se podívám na všechno oblečení, nějaké si vyzkouším a buď si ho vezmu, nebo ne. Naopak nakupování s mým přítelem je vždycky složité. Nakonec to vždycky dopadne tak, že mi řekne:”Já si objednám něco z internetu.” (ano, tak proč jsme přišli nakupovat do města???) Je tady někdo, kdo to má taky tak těžké s přítelem nebo to jsem jenom já?! 😀 Naštěstí včera si koupil nějaké trika, tak jsme byli oba spokojení.

Because of this shopping we were totally tired so we decided to go back to the car and drive home. Later on we played some board games outside. We spend a lot of time playing board games together. We both are always so focused to win that you can totally feel the love-hate feelings all around us. It is always so exciting and it makes so much fun 😀

//

Kvůli nakupování jsme byli tak unavení, že jsme se rozhodli jít zpět k autu a jet domů. Později jsme hráli venku stolní hry. My vlastně trávíme hodně času hraním stolních her spolu. Oba se vždycky snažíme vyhrát tak moc, že jde mezi námi úplně cítit kombinace lásky a nenávisti v té chvíli. Pro nás je to vždycky hodně napínavé a zábavné 😀  

I feel like yesterday was such a productive day and I enjoyed it a lot. After a longer time we could finally spend the whole Sunday together and do something else than checking the time for the time I have to prepare and go to my work. Even though we felt really tired in the end of the day, these tired feelings were very positive. I love having perfect Sundays like these!

//

Mám pocit, že včera byl takový užitečný den a já jsem si ho hodně užila. Po dlouhé době jsme mohli strávit celou neděli spolu, aniž bychom museli sledovat čas, kdy se musím začít připravovat do práce. I když jsme měli pocit na konci dne, že jsme úplně unavení, byli jsme tak pozitivně unavení. Mám ráda takové dokonalé neděle!

 

 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *