Travelling

One Day In Leipzig

Travelling by car from the Netherlands to the Czech Republic (or vice versa) is quite easy if you drive on the good highways or there are no accidents so you can even make the journey in one day. However if you want to stop somewhere to refill the power for the rest of the journey or just have a sightseeing, there are many places on the way, where you can stop and see something nice.

Having a stop in Germany is mostly the best option, because there are many German cities that are half way. This year my boyfriend and I decided to visit Leipzig, because we have never been there and we wanted to discover a new German city.

//

Cestování autem z Nizozemska do Česka (nebo naopak) je úplně v pohodě pokud jedete po dobrých dálnicích nebo nepotkáte žádné nehody, takže se to dá zvládnout i v pohodě za jeden den. Nicméně pokud chcete někde zastavit, abyste nabrali energii na zbytek cesty nebo to prostě chcete spojit s prohlídkou nějakého města, po cestě je hodně měst, ve kterých se dá zastavit a vidět něco pěkného.

Zastávka v Německu je většinou nejlepší možnost, protože hodně německých měst je tak na půli cesty. Letos jsme s přítelem zastavili v Lipsku, protože jsme tam ještě nikdy nebyli a chtěli jsme prozkoumat další německé město.

Viktor’s Residenz Hotel

We arrived to Leipzig just before the check-in to a hotel, where we stayed for a night. The hotel is located just opposite the train station so it’s really nearby from the city centre. I have to say the hotel was really nice! We  had a cozy room, the location was perfect, the service was great and in the morning we had a delicious breakfast 😊. And another good thing is that you can park the car in the garage under the hotel.

//

Do Lipska jsme přijeli v době, kdy jsme se už mohli ubytovat v hotelu, ve kterém jsme zůstali na noc. Hotel je hned naproti vlakového nádraží, takže je opravdu blízko centra. Musím říct, že ten hotel byl opravdu pěkný! Měli jsme útulný pokoj, umístění hotelu bylo super, služby hotelu byly skvělé a ráno jsme měli výbornou snídani 🙂 . A je super že se dá parkovat v garáži pod hotelem.

New Town Hall

As always when we explore a new city we just take a city map in a hotel and then we just walk through the whole city to all touristic places. Therefore we did it like that in Leipzig as well 😊 It was a lot of fun in Leipzig, because there are many interesting places that bring you many questions in your mind.

//

Vždycky, když jdeme na prohlídku nějakého nového města, vezmeme si turistickou mapu města z hotelu a potom se procházíme městem ke všem těm turistickým místům. Tak samo jsme to udělali v Lipsku 🙂 Byla to sranda, protože v Lipsku je hodně zajímavých míst, kvůli kterých budete mít plno otázek v hlavě.

Old Town Hall

For instance did you know that there was a person called Martin Luther, who was very significant for Leipzig and therefore there is a church and other places named after him? However, don’t get confused with Martin Luther King, because that was somebody else 😀

Another interesting fact is that Leipzig is a city of Johann Sebastian Bach so you can hear his music for instance at the train station.

//

Například věděli jste, že v Lipsku byl jeden významný muž, který se jmenoval Martin Luther a po něm je teď pojmenovaný kostel a další jiná místa? Nicméně nenechte se zmýlit tím jménem, protože Martin Luther King byl někdo jiný 😀

Další zajímavost je, že Lipsko je město Johanna Sebastiana Bacha, takže jeho hudbu můžete slyšet třeba na vlakovém nádraží.

Augustusplatz Square

Really surprising was for me when we wanted to cross the road on the traffic lights. We were standing and looking around, because we were waiting for the change of the sound when it’s green light. After a while we realised that we are looking around, but it’s already green light for a while so that we could cross the road. Later on I found out that the traffic lights for pedestrians in Leipzig don’t change the sound when you can cross the road. It’s really surprising to me because I’m wondering how people that are blind can cross the street … Anyway, if any of you knows, just let me know, because I’m really curious about that 😊

//

Zajímavé pro mě bylo, když jsme chtěli přejít přes cestu na semaforech. Stáli jsme a koukali se po okolí, protože jsme čekali až bude zelená. Po chvíli jsme zjistili, že se díváme po okolí, přitom zelená už je nějakou tu dobu. Později jsem zjistila, že semafory pro chodce v Lipsku nemění zvuky, když už je zelená a můžete přejít přes cestu. To mě překvapilo, protože si tak říkám, jak můžou slepí lidé přejít přes cestu v Lipsku … Takže pokud někdo víte, jak to v Lipsku funguje, tak mi dejte vědět, protože mě to opravdu zajímá 🙂

Federal Administrative Court

You can visit many places in Leipzig. For instance there are parks where you can chill or just look around. A lot of beautiful buildings will take your attentions, such as the Leipzig Opera, the city library or the building of the University of Leipzig. Moreover, there are many churches in Leipzig, where you can read about the history of the city. And a building that I liked the most is the Federal Administrative Court that is situated a bit out of the city but you can’t miss it due to its robust building.

//

V Lipsku se dá navštívit hodně míst. Například se tam nachází hodně parků, ve kterých můžete posedět a jen tak se koukat po okolí. Určitě vás tam zaujme hodně pěkných budov, jako je například Opera v Lipsku, městská knihovna nebo budova vysoké školy. Dále se tam nachází hodně kostelů, ve kterých se dočtete o historii města. A budova, která mě osobně nejvíce zaujala byl federální správní soud, který je umístěný trochu dál z centra, ale určitě ho neminete, protože to je taková robustní stavba.

The Leipzig Opera

In the city centre of Leipzig there are many different restaurants and bars so if you are looking for a place to have a german dinner, you will definitely have many options. We were in a typical restaurant of that region. The food and beer were really delicious 😊.

In my opinion, Lepizig is a great city for a one-day citytrip if you are interested especially in the city centre and the main turistical points there. We spent an afternoon and the next morning walking through Leipzig and it was enough to see all what we wanted. However if you are planning to do some shopping in Leipzig as well, then you should take more time, because there are many shops and shopping malls in Leipzig :).  

//

V centru Lipska je mnoho různých restaurací a barů, takže pokud hledáte místo, ve kterém si můžete dát nějaké německé jídlo, budete mít z čeho vybírat. My jsme byli v restauraci, která je typická pro tuto oblast. Jídlo a pivo tam bylo opravdu dobré :).

Myslím si, že je Lipsko skvělé místo pokud chcete jet na jednodenní výlet pokud vás zajímá zejména centrum města a hlavní turistická místa ve městě. My jsme strávili v Lipsku jedno odpoledne a ještě potom následující dopoledne a stačilo nám to k tomu, abychom viděli, co jsme chtěli. Pokud ale plánujete třeba i nakupování v Lipsku, potom byste si měli naplánovat více času, protože v Lipsku je mnoho dobrých obchodů a nákupních center 🙂

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *