Daily Lifestyle

My Birthday In Thermen Bussloo

Hey guys, I hope everybody’s doing well! 🙂 It was my birthday on Sunday, thus my boyfriend and I decided to enjoy this day and make it a bit special. In the morning I got really nice presents from my boyfriend and family and then we had a nice breakfast.

//

Ahoj všichni, doufám, že se všichni máte skvěle! 🙂 V neděli jsem měla narozeniny, a proto jsme si chtěli užít tento den s přítelem a udělat ho trochu speciální. Ráno jsem dostala skvělé dárky od přítele a rodiny a potom jsme měli dobrou snídani.

The present from my boyfriend was really amazing. He asked me so many times what I would like to get for my birthday so I told him all the things that I’m missing such as cosmetics, clothes, bags and so on. I always say, it’s not difficult to buy a present for women, because they are always missing something but to buy a present for a man? It’s so difficult! 😀

Anyway, he gave me a beautiful Michael Kors handbag. I was surprised, because I didn’t expect it. This handbag is exactly how I imagined it. The colour, size … it even has a place for laptop so that I can use it for the university! It was a really great present and I’m sure I will use it a lot. 🙂

//

Dárek od přítele byl opravdu skvělý. Pořád se mě ptal, co bych chtěla dostat na narozeniny, a tak jsem mu řekla, co všechno potřebuji. Třeba jako kosmetiku, oblečení, tašky atd. Vždycky říkám, že koupit dárek pro ženy není vůbec složité, protože ženy vždycky něco potřebují ale koupit dárek pro muže? To je opravdu složité! 😀

Takže jsem od přítele dostala krásnou Michael Kors kabelku. Překvapilo mě to, protože jsem to vůbec nečekala. Tato kabelka je přesně taková, jakou bych si ji sama představila. Ta barva, velikost… dokonce má i místo na notebook, takže ji můžu používat do školy! Tento dárek byl opravdu skvělý a jsem si jistá, že kabelku hodně využiju. 🙂

Later on in the afternoon we went to Thermen Bussloo. We wanted to visit some spa place, because the last days we felt quite broken and tired. Thermen Bussloo is a huge spa resort in Bussloo that offers many various types of saunas, baths, resting places and also some body and beauty treatments. Unfortunately I couldn’t take any pictures inside to show you how amazing place it is, because of privacy of other people.

//

Později odpoledne jsme jeli do Thermen Bussloo. Chtěli jsme jít do nějakého wellness centra, protože jsme se cítili takoví zničení a unavení. Thermen Bussloo je velké wellness centrum, které nabízí hodně různých druhů saun, koupelí, míst na odpočinek a také nějaké tělové a zkrášlující ošetření. Bohužel jsem tam nemohla fotit kvůli soukromí lidí, takže vám nemůžu ukázat, jak pěkně to tam vypadá.

There are even some special hours when you can go to a sauna and they have a special treatment shows. We went to a Russian sauna called Banja, where we had this special sauna. It was really great and fun. I also liked a salt bath, which was situated in a place that looked like a cave in Mexico. In many baths in Thermen Bussloo you can lie on the water with your ears under the water and then you can hear music. It’s very relaxing. All the places are just great!

//

Dokonce tam jsou vypsané hodiny, kdy můžete jít do sauny a budete tam mít speciální léčebnou kúru. My jsme tak šli do ruské sauny, která se jmenuje Banja, a tam jsme měli speciální kúru. Bylo to fajn a taky zábavné. Taky se mi líbila slaná koupel, která byla umístěna v místě, které vypadalo jako jeskyně v Mexiku. Když si lehnete na vodu a ponoříte si uši pod vodu, můžete poslouchat hudbu pod vodou skoro ve všech koupelích. Je to úplně relaxační. Všechna místa jsou tam prostě skvělá!

You should always make a reservation if you want to visit Thermen Bussloo to make sure that there will be a place for you. We could enter from 5pm., because the earlier times were full, and we could stay till 11 pm. This month there is still an action 2nd person for free, which is really great deal I think. Also I could enter Thermen Bussloo for free, because it was my birthday. We didn’t know that so it was a nice surprise as well 😀

You can also buy your entrance inclusive buffet lunch/dinner. There is a very cozy restaurant where you can enjoy the food. We ordered some salads and they were really delicious! Sitting in the restaurant feels like sitting in a living room. The decorations are nice and the couches are really comfortable!

//

Pokud se chystáte navštívit Thermen Bussloo, měli byste si vždycky zarezervovat své místo, abyste měli jistotu, že se dostanete dovnitř. My jsme mohli jít dovnitř v 17:00, protože všechny dřívější termíny už byly plné a byli jsme tam až do 23:00. Tento měsíc tam je ještě akce vstup pro druhou osobu zadarmo, což je skvélá nabídka. Já jsem šla do Thermen Bussloo dokonce zadarmo, protože jsem měla narozeniny. Bylo to super překvapení, protože jsme to ani nevěděli 😀

Můžete si také koupit vstupenku, která zahrnuje bufetový oběd/ večeři. Je tam opravdu útulná restaurace, kde si můžete vychutnat jídlo. My jsme si tam objednali saláty a byly opravdu výborné! Když sedíte v restauraci, máte úplně pocit, jako byste byli v obýváku. Celkově to tam je pěkné a sedačky jsou fakt pohodlné!

I think, if you wanna celebrate birthday in a bit different way or you just want to go to the spa, Thermen Bussloo is a really great place. They even have more location in the Netherlands, so you don’t need to go to exactly the same one 🙂

//

Myslím si, že pokud si chcete užít narozeniny trochu jinak anebo si jen tak zajít do wellness,Thermen Bussloo je opravdu skvělé místo. Mají dokonce i více poboček v Nizozemsku, takže nemusíte jít přímo do toho stejného města 🙂

 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *