Daily Lifestyle

Lunch in Pernikkel

Hey guys, how are you all doing?? I still have exams period so I’ve been studying all the time, but I’m already getting bored of it. I really can’t wait till Thursday, because then it will be over!

To make the studying a bit more fun, my friend and I agreed that we will study together in the university and then we would go for a good lunch! Food is a good motivation to study. Do you agree with me? 🙂

//

Ahoj všichni, jak se máte ?? U mě je ještě pořád zkouškové období, takže se pořád učím a už mě to moc nebaví . Opravdu se těším na čtvrtek, protože to budu mít za sebou!

No, ale aby to učení nebylo takové nudné, tak jsem se dohodla s kamarádkou, že se budeme učit spolu ve škole a pak si zajdeme na nějaký dobrý oběd! Jídlo je dobrá motivace k učení. Souhlasíte se mnou? 🙂

We decided to go to a restaurant called Pernikkel. Everytime we have a lecture in another building, we are walking around and saying that we have to visit it one day, because it looks like a great place.

And it not only looks like, but it’s a great place! From outside Pernikkel doesn’t look like a big place, but once you get inside, you find out that it is, because it’s spread to the back.

The atmosphere in Pernikkel is really nice and in overal it’s very cozy there. You can sit at a normal table, but also on a couch, where you can be relaxed. We were sitting at a table and it was good, because there were many pilows behind me 🙂

//

Rozhodly jsme se jít do restaurace, která se jmenuje Pernikkel. Vždycky, když máme lekci v jiné budově kolem ní chodíme a říkáme si, že tam někdy musíme jít, protože to vypadá jako skvělé místo. 

A ono to ne jenom vypadá, ale taky to je skvělé místo! Zvenku Pernikkel vůbec nevypadá jako velké místo, ale když vejdete dovnitř, zjistíte, že to je velké, protože se to táhne dozadu.

Atmosféra v Pernikkel je velice příjemná a celkově je to tam takové útulné. Sedět můžete u normálního stolu, ale taky tam je sedačka, na které si můžete udělat pohodlí. My jsme teda seděly u stolu a bylo to fajn, protože jsem tam měla hodně polštářů za sebou 🙂

And now about the food.. I ordered coconut curry and it was so delicious. It consisted of lentils, chickpeas, tomatoes and coconut milk. I had never eaten curry with such a combination and I was really satisfied! I got a slice of fresh bread with it that was so crunchy. Exactly how I like it! This portion made me so full. Honestly I had difficulties to finish it 😀

//

A teď k jídlu… objednala jsem si kokosové curry a bylo úplně skvělé. Uvnitř byla čočka, cizrna, rajčata a kokosové mléko. Já jsem ješté curry s takovou kombinací neměla a fakt jsem byla nadšená! K tomu jsem ješte dostala krajíc chleba, který byl čerstvě křupavý.  Přesně tak, jak to mám ráda! Tato porce mě úplně zasytila a fakt jsem měla problém to sníst 😀

To drink I ordered Fritz with cherry-apple-elderflower flavor, because I had never had it with this flavor before. It was also a great choice! And they also bring you a bottle of water when you sit down, which is always useful!

//

Na pití jsem si dala Fritz s příchutí jablka třešně a bezinky, protože s touto příchutí jsem ho ještě neměla a taky to bylo skvělé no a hned, když si sednete, vám donesou flašku s vodou a to se vždycky hodí!

In overal I have to say we really liked it there, because everything was great. For sure we will go there one day again, because we have already planned, what we are going to order the next time 😀 So if you are one day in Groningen or if you live there and you have never gone to Pernikkel, it’s a really good place to have a lunch, but also for breakfast or dinner after a tough day 🙂

//

Celkově musím říct, že se nám tam líbilo, protože všechno bylo skvělé. Určitě tam zase někdy zajdeme, protože už jsme si naplánovaly, co si objednáme příště 😀  takže pokud se někdy objevíte v Groningenu,  toto je určitě skvělé místo na oběd ale taky na snídani nebo večeři po náročném dni 🙂

 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *