Travelling

Jánošíkove diery

Hi guys, today it‘s such a lazy day. I’m just waiting for the time I have to go to work, because the weather is not so good.  Thus I decided to upload my second article about the trip to Slovak mountains, as I promised in my previous post.

//

Ahoj všichni, dneska je úplně takový líný den. Jen čekám na to, až půjdu do práce, protože počasí dnes není moc dobré. A proto jsem se rozhodla nahrát druhý článek o výletu do slovenských hor, jak jsem slibovala v minulém článku.

After hiking to Velký Kriváň and Grun Cottage, we still went to Jánošíkove diery. When we were already in the area, it would be a shame not to visit that place. So we parked the car, chose a walking tour and started following the signs.

//

Po túře na Velký Kriváň a Chatu na Grúni jsme ještě navštívili Jánošíkove diery. Bylo by škoda tam nejít, když už jsme byli v tom okolí. Takže jsme zaparkovali auto, vybrali si túru a začali následovat značky.

As I mentioned, I was there when I was a child and I didn’t remember it so well anymore. Especially, I was surprised that the actual tour is not only waterfalls and climbing but also walking through some hills in the nature.

//

Jak jsem už říkala, byla jsem tam jako dítě a už jsem si to moc nepamatovala. Hlavně jsem byla překvapená, že ta túra není jenom lezení kolem vodopádů, ale také túra přes nějaké kopce v přírodě.

First you have to walk through the nature before you get to the rocks and waterfalls.

Once you get there, the adventure can begin. There you walk through some bridges and ladders, because sometimes there is just water under. It makes a lot of fun if you like such an adventure.

//

Nejdříve musíte projít přírodou, než dojdete k těm skalám a vodopádům.

A když se tam dostanete, dobrodružství může začít. Chodí se tam po mostech a leze se po žebříkách, protože často tam máte jen vodu pod sebou. Je to zábava, pokud máte rádi takové dobrodružství.

 

But as I told, it’s not only walking around the rocks but also walking in the nature. Sometimes it was getting quite difficult, because it was quite high and the walking paths were very narrow. We met many families with small children and I was thinking how it is possible that they can climb it. But then I realised, I also did it when I was a child so it’s doable for sure 🙂

//

Ale jak jsem říkala, není to jenom chození kolem skal, ale taky po přírodě. Někdy to bylo docela složité, protože je to docela vysoko a ty cestičky na chození jsou velice úzké. Potkali jsme hodně rodin s malými dětmi, tak jsem si říkala, jak je možné, že to zvládnou. Pak jsem si ale uvědomila, že jsem to taky šla, když jsem byla malá. Takže se to určitě dá 🙂

Jánošíkove diery is definitely worth visiting, because the nature is very beautiful. Also when you walk around the water, you can see how clean the water is. Few times I had to wash my hands in the water and get a bit refreshed, because it felt so good.  And if you have good eyes, you can see some small fishes in the water.

//

Jánošíkove diery určitě stojí za to navštívit, protože ta příroda je opravdu krásná. Také když procházíte kolem vody, můžete vidět, jak je čistá. Párkrát jsem si musela umýt ruce a trochu se osvěžit v té vodě, protože to bylo úplně super. Pokud máte dobré oči, můžete také vidět plavat male ryby ve vodě.

One good advice in the end – if you decide to visit Jánošikove diery, always take good shoes, otherwise the walking can get very difficult! Sometimes the stones are moving or the road is a bit slippery, so a pair of good shoes makes it much easier 🙂

Have a nice day guys!!

//

Jedna dobrá rada na konec – Pokud se rozhodnete navštívit Jánošíkove diery, vždycky si vezměte dobrou obuv, jinak to může být docela složité! Často tam jsou kameny, které se hýbou nebo ta cestička trochu klouže. Takže dobrá obuv vám to hodně ulehčí 🙂

Hezký den všem!!

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *