Studying Abroad

It’s Summer Holidays Time

Hey guys, how are you doing?? It’s been a while since I wrote my last post. The university was so busy and that’s why I had to avoid doing fun things…unfortunately… But I also think that it’s important to be responsible and realise that sometimes you can’t do all the things that you normally do if you want to achieve something, because then it makes you feel more stressed. It’s normal that sometimes we get busier and we don’t have time for going to the gym, shopping or travelling, but when we succeed then the real fun times come and we can enjoy them even more!

//

Ahoj všichni, jak se máte?? Už je to docela dlouho, co jsem naposledy napsala můj poslední článek. Ve škole toho bylo v poslední době tolik, že jsem se musela vyhýbat zábavě … bohužel… Ale já si myslím, že je důležité být zodpovědný a uvědomit si, že občas se prostě nedají skloubit všechny věci dohromady, jestli chcete něčeho dosáhnout, protože potom je to jenom více stresující. Je normální, že občas toho máme více a nemáme čas jít třeba do posilovny, nakupovat nebo cestovat, ale když uspějeme, potom přijde zábava a my si ji můžeme užít ještě více!

Summer holidays started for me the last Friday of June, because that day I had my last exam. Honestly, I couldn’t wait to finish my last exam and be finally free again. The last weeks of university were crazy and I had to put so much effort and power to everything, because I wanted to finish everything successfully. I had already the feelings that I can’t make it, but eventually it turned out great. So now I can say that I successfully completed the second year of the university and after the summer I will start my final year!! I’m so happy 😊

//

Letní prázdniny pro mě začaly poslední pátek v červnu, protože ten den jsem taky měla poslední zkoušku. Upřímně už jsem se nemohla dočkat až udělám tu poslední zkoušku a budu mít konečně zase nějaké volno. Poslední týdny výšky byly šílené. Musela jsem do toho všeho vložit hodně námahy a síly, protože jsem to chtěla všechno úspěšně dokončit. Už jsem měla pocit, že to všechno nezvládnu, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. Teď už můžu říct, že jsem úspěšně ukončila druhý ročník a po létě začínám poslední ročník!! Já jsem tak šťastná 😊

So it means that I have summer holidays right now 😊 … But do you know the feelings when you are very busy all the time and suddenly everything is over, you have totally free days and think about what to do?? It’s a bit shocking, isn’t it? Luckily the holidays started with a beautiful weather so my boyfriend and I could go on the beach to enjoy the sun. Knowing that I don’t have to do anything for the university and I can finally relax and read a book that I got for Christmas was great. Unfortunately, this summer we don’t have such a beautiful weather in the Netherlands so we enjoyed at least the first weekend and I still hope that the weather changes soon 😊

//

Takže to znamená, že teď mám letní prázdniny 😊 … Ale znáte ten pocit, když toho máte celou dobu hodně a jste zaneprázdnění a najednou je všechno hotovo, máte volné dny a přemýšlíte o tom, co budete dělat?? Je to docela šokující, že?? Naštěstí počasí na začátku prázdnin bylo pěkné, takže jsme byli s přítelem na pláži a užívali si slunce. Když jsem věděla, že nemusím dělat nic do školy a konečně jsem mohla relaxovat a třeba si i přečíst knihu, kterou jsem dostala na Vánoce bylo super. Bohužel toto léto nemáme v Nizozemsku moc dobré počasí, tak je dobré, že jsme si aspoň užili ten začátek. Teď pořád doufám, že se to počasí ještě změní 😊

Right now I’m thinking that two weeks of summer holidays have already passed and I don’t even know how. I have been sick and you know, being sick during summer holidays isn’t much fun. Especially if you can’t do anything and you don’t really enjoy watching TV or films all the time. Hopefully now I’m getting better so I can finally do all the things that I planned to do during my holidays.

I hope you all have a great summer!! 😊

//

Teď si tak říkám, že už mám vlastně dva týdny prázdnin za sebou a já jsem ještě nic pořádně nedělala. Byla jsem nemocná a být nemocná během letních prázdnin není zrovna zábava. Hlavně když nemůžete nic dělat a nebaví vás dívat se na televizi nebo sledovat filmy celou dobu. Teď už je mi lépe naštěstí takže konečně můžu dělat věci, které jsem si naplánovala na prázdniny.

Doufám, že si všichni užíváte léto!! 😊  

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *