Travelling

City Trip To Cologne

Hey guys, how are you all doing?? My exams from the first block are all done and I had the whole week off. I was really happy that I had such a good schedule, because it’s great to have some free days that I can enjoy and don’t have to think about the university at all. Unfortunatelly the free time is almost over and tomorrow I have to start my second block again 🙂

//

Ahoj všichni, jak se máte?? Já už mám zkoušky z prvního bloku za sebou a celý týden jsem měla volno. Měla jsem štěstí, že jsem měla tak dobře naplánované zkoušky, protože to bylo super mít zase nějaké volné dny, kdy jsem nemusela vůbec přemýšlet nad školou. Bohužel volné dny už mi zase končí a zítra jdu znova do školy, protože mi začíná druhý blok 🙂

 

During the free days my boyfriend and I spent two days in Cologne for a city trip. We arrived on Monday to Cologne, parked the car and went to our hotel. The good thing about the accommodation was that the hotel was just in the center nearby the Cologne Cathedral so it was really possible to walk everywhere we wanted.

//

Během volných dní jsem jela s přítelem na dvoudenní prohlídku Kolína nad Rýnem . Do Kolína jsme přijeli v pondělí, zaparkovali auto a šli se hned ubytovat. Co se týká hotelu, byli jsme ubytování hned v centru u Kolínské katedrály, což bylo skvělé, protože to bylo všude blízko pěšo.

As first of course we went to visit the Cologne Cathedral. It’s just an incredible building! I really like the fact that you walk through the city, see all the buildings, shops and suddenly you look to the other side and see such a huge cathedral. It’s unbelievable that they could build something like that already in the past. When I see such a building, it always gives me many questions in my mind: How could they build it ? How long did it take??… Sometimes I would really like to have a time machine to have a look into the past. Do you also have such thoughts sometimes? 🙂

//

Jako první jsme samozřejmě navštívili Kolínskou katedrálu. Je to opravdu neuvěřitelná budova! Líbí se mi, když jen tak jdete městem a vidíte všude kolem sebe různé budovy a obchody a najednou se podíváte na druhou stranu a tam vidíte takovou obrovskou katedrálu. Je až neuvěřitelné, že mohli v minulosti postavit něco takového. Vždycky, když vidím takové budovy, mám v hlavě hodně otázek: Jak mohli něco takového postavit? Jak dlouho jim to trvalo??… Někdy bych opravdu chtěla mít stroj času, abych se mohla podívat do minulosti. Máte taky někdy takové myšlenky? 🙂 

After the Cologne Cathedral we just walked to the Hohenzollern bridge above the river Rhine. As it was already getting later, we watched the sunset above the city from the other side of the bridge, where we also took many pictures, because it looked so beautiful 😀 Then we just walked along the Rhine and finally we found a restaurant for dinner and then we found a spot for some glühwein and beer afterwards. You can’t visit Germany without having a german beer! 😀

//

Po návštěvě katedrály jsme se prošli na most Hohenzollernů, který je nad Rýnem. Protože už bylo později, sledovali jsme západ slunce nad městem z druhé strany mostu, kde jsme taky udělali několik fotek, protože to tam bylo fakt krásné 😀 Potom jsme se jen tak procházeli podél Rýna a nakonec jsme našli restauraci, ve které jsme si dali večeři a později jsme našli místo, kde jsme si dali svařák a pivo. Přece nemůžeme navštívit Německo, aniž bychom si nedali německé pivo! 😀

Next day we decided to go one more time to the Cologne Cathedral, but this time we also climbed it up. It felt like neverending staircase, because the Cologne Cathedral is 157 m tall and visitors can walk to about 100 m. The view over the Rhine and the whole city was really worth it. They say that people who are scared of heights or suffer of claustrophobia shouldn’t go up. I totally agree, it’s really high and sometimes you walk between very narrow walls.

Also when we were at the floor with the bells, we were very lucky, because it just started to ring. It shocked me so much! I didn’t know what’s happening at that time! It was so nearby and made so much sound! 😀

//

Další den jsme se rozhodli jít znovu do Kolínské katedrály, ale tentokrát jsme šli nahoru. Měla jsem pocit, že to schodiště je nekonečné, protože Kolínská katedrála je 157 m vysoká a navštěvnící ji můžou navštívit do výšky okolo 100 m. No ale ten výhled na Rýn a na celé město stál za to. Říká se, že lidé, kteří se bojí výšek anebo trpí klaustrofobii, by neměli jít nahoru. S tím úplně souhlasím, protože je to fakt vysoko a někdy tam jdete mezi úzkými stěnami.

Taky jsme měli štěsti, protože když jsme zrovna byli v patře, kde jsou pověšeny zvony, začaly najednou zvonit. Neskutečně mě to vyděsilo! Vůbec jsem v té chvíli nevěděla, co se děje! Bylo  to tak blízko a nahlas! 😀

The day was just an amazing weather therefore we were still enjoying a walk along the river Rhine. We also visited some more churches, because there are so many different ones. Later on we went shopping, but about that I will write more in my next post. Cologne is a beautiful city that is worth visiting so stay tunned guys to find out some more information! 🙂

//

Počasí bylo skvělé ten den, a proto jsme se jen tak procházeli podél Rýna. Taky jsme ještě navštívili nějaké jiné kostely, protože je jich tam opravdu hodně. Později jsme šli nakupovat, ale o tom vám napíšu v mém dalším článku. Kolín nad Rýnem je pěkné město a opravdu stojí za to navštívit, tak zůstaňte všichni se mnou, abyste se ještě dozvěděli více informací! 🙂

 

 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *