Travelling

A Day In Dresden

Hey guys, it’s finally holiday time for me! My boyfriend and I decided to drive by car to the Czech Republic (same as the last year). The journey takes about 11 hours so it’s doable in one day, but we stopped for one night in Dresden. Dresden is almost on the halfway of the road. I had never visited this city before and I had known that it will worth visiting. I heard everywhere how beautiful and historical city it is. Also after watching a movie Dresden I was even more curious about it.

//

Ahoj všichni, konečně je tady dovolená i pro mě!! S přítelem jsme se rozhodli jet autem do České republiky (stejně jako minulý  rok). Cesta trvá přibližně 11 hodin, takže se to dá jet za jeden den, ale my jsme zastavili na noc v Drážďanech. Drážďany jsou skoro na polovině cesty. Nikdy jsem toto město nenavštívila a věděla jsem, že to bude stát za to. Všude jsem slyšela, jak krásné a historické město to je a po shlédnutí filmu Drážďany mě to zajímalo ještě více.

We found an accommodation on booking.com just one day before we went. The good thing about accommodation in Dresden is that it’s not such a big city so when you are looking for an accommodation, you are most of the times nearby to the centre. Our accommodation was just 3 minutes walking to the Zwinger, which was perfect.

//

Ubytování jsme našli na booking.com den před odjezdem. Dobrá věc ohledně ubytování v Drážďanech je, že to není tak velké město, takže když hledáte ubytování skoro vždycky jste kousek od centra. Naše ubytování bylo jenom 3 minuty chůze od Zwinger, což bylo úžasné.

We arrived to Dresden after 7 hours of driving, because of some traffic jams in Germany. We went immediately to check-in and after 2 p.m. we started our city tour.

Our first destination was Zwinger. I was so amazed how amazing place it is. Everything is so beautiful inside and it feels so cozy. Beautiful garden, many fountains and the buildings in Baroque style? Incredible!!

//

Přijeli jsme do Drážďan po 7 hodinách jízdy, protože jsme byli v nějakých dopravních zácpách v Německu. Hned jsme se ubytovali a po 2 hodině jsme začali prohlídku města.

Zwinger byl naše první destinace. Byla jsem překvapená jak úžasné místo to je. Všechno je tam krásné a opravdu útulné. Krásná zahrada, hodně fontán a ty budovy v barokním stylu? Prostě úžasné!!

Then we continued walking next to the Theater Platz and Sempel Opera straight ahead over the bridge to the Neustadt, where we visited also many places. It was so difficult to walk in the hot weather but we wanted to see everything that was possible so we just bought some more water in the Markthalle and continued our tour back to the Altstadt.

//

Potom jsme pokračovali kolem Theater Platz a Sempel Opera rovně přes most do Neustadt, kde jsme taky navštívili hodně míst. Počasí bylo hodně teplé, a proto se docela špatně chodilo, ale chtěli jsme vidět všechno tak jsme si koupili více vody v Markthalle a pokračovali jsme zpět do Altstadt.

 

It’s so nice that there are many fountains and parks everywhere. We sat for a while in front of Albertinum in the Brühlscher Garten. There is such a beautiful view over the river Elbe and the Neustadt.  (If I lived in Dresden, I would definitely come there for relax 😀 )

//

V Drážďanech je všude hodně fontán a parků, což je krásné. Na chvíli jsme si sedli v parku Brühlscher Garten před Albertinum. Je tam krásný výhled na řeku Labe a Neustadt. (kdybych bydlela v Drážďanech, tak bych tam určitě chodila relaxovat :D)

 

Our last stop was the Neumarkt with the Frauenkirche, which is an incredible church. Then it was already late so we went for a dinner to a typical German restaurant. It felt so good to sit outside in the narrow streets and enjoy our beer. Unfortunately it started to rain so we had to enjoy our food inside.

//

Naše poslední zastávka byla na náměstí Neumarkt, kde je taky neuvěřitelný kostel Frauenkirche. Potom už bylo pozdě, tak jsme šli na večeři do typicky německé restaurace. Bylo to úplně super sedět takhle v těch úzkých, starých uličkách a užívat si pivo. Bohužel začalo pršet tak jsme se museli přesunout na večeři dovnitř.

In the restaurant our day was already over. Dresden was such a good choice for a city trip on our way. It is a very beautiful city with many historical buildings next to each other, thus it’s possible to walk through the city in one day and see the most important places. When I see all these historical buildings, I’m always thinking how it is possible that they could build something like that in the past. I would definitely recommend visiting Dresden, if you like exploring historical cities!! 🙂

//

V restauraci už náš den skončil. Jeden den v Drážďanech byl opravdu skvělá volba po cestě do České republiky. Je to krásné město s hodně historickými budovami vedle sebe. Ty nejdůležitější místa se dají projít za jeden den. Vždycky když vidím ty historické budovy, tak si říkám, jak je to možné, že mohli postavit něco takového už v té době. Prohlídku Drážďan bych určitě doporučila, hlavně pokud rádi navštěvujete historické města!! 🙂

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *