Motivation

3 Years in the Netherlands

Hey guys! It’s incredible but I have just realised something… Exactly 3 years ago I came to the Netherlands for the first time. I can’t believe it’s been already 3 years. The time flies so quickly! My actual plan was to stay in the Netherlands just 3 months, but I’m still here 😀 It’s incredible how quickly our life can be changed. I still remember is as it were yesterday, when I was travelling to the Prague airport and I missed the plane because of a call that there is a bomb in my train…

//

Ahoj všichni! Je to šílené, ale já jsem si zrovna něco uvědomila … Dneska jsou to přesně 3 roky, kdy jsem poprvé přijela do Nizozemska. Vůbec se mi tomu nechce věřit, že už to jsou 3 roky. Čas tak neskutečně letí! Původní plán byl zůstat v Nizozemsku jenom na tři měsíce, ale já jsem pořád tady 😀 Je až neuvěřitelné, jak rychle se náš život může změnit. Pořád si pamatuji, jako by to bylo včera, když jsem cestovala vlakem na pražské letiště a letadlo mi uletělo, protože ve vlaku byla nahlášená bomba..

Right now that I’m thinking about my life in the Netherlands I can admit that going to the Netherlands was one of my best decisions that I could have done so far. I would have never thought that my life would ever change as much as it has changed in the Netherlands. I think, if I didn’t go to the Netherlands, my live wouldn‘t be as exciting as it is right now.

During these 3 years my life has changed a lot. I started as an au-pair in the Netherlands. Everything was great, I found a great family and many friends here. After 3 monts of being au-pair I decided that I don’t want to go to the Czech university but I wanted to stay here.

//

Teď když přemýšlím nad svým životem v Nizozemsku, můžu říct, že cestování do Nizozemska bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí, které jsem dosud zatím mohla udělat. Nikdy bych nevěřila, že se můj život změní tak moc, jak se změnil v Nizozemsku. Myslím si, že kdybych se nerozhodla jet do Nizozemska, můj život by nebyl tak zajímavý, jako je teď.

V průběhu těchto 3 let se můj život hodně změnil. Začala jsem v Nizozemsku jako au-pair. Všechno bylo skvělé, byla jsem v dobré rodině a našla jsem si hodně nových přátel. Po třech měsících jako au-pair jsem si uvědomila, že nechci studovat českou vysokou školu, ale že chci zůstat v Nizozemsku.

The life in the Netherlands gives me the feelings that everything what I want to do in my life is possible. I became much more ambitious here. I think it’s in the nation that people have ambitions … or I’m just surrounded by such people 😀 Living in the Netherlands helped me realise that if I really want to achieve some goals in my life, I have to go for them and try to do my best to achieve them.

I also learnt the Dutch language mostly only by being in the Dutch environment, which is the best way to learn a language. Right now I can watch the Dutch TV or listen to the radio 🙂

//

Život v Nizozemsku mi dává pocit, že všechno, co chci dělat ve svém životě je možné. Stala jsem se tady více ctižádostivá. Myslím si, že tady je to v těch lidech, protože se mi zdá, že holanďané jsou hodně ambiciózní.. nebo možná jsou takoví jenom lidé okolo mě 😀 Nizozemsko mi pomohlo si uvědomit, že pokud chci v životě něčeho dosáhnout, musím si za tím pevně jít a snažit se o to.

Naučila jsem se holandštinu skoro jenom tím, že jsem v holandském prostředí, což je podle mě nejlepší metoda, jak se naučit jazyk. Takže teď normálně sleduji holandskou televizi a nebo poslouchám radio 🙂

I also found a great boyfriend, who supports and helps me with everything. He even supported me with that crazy idea to study the Dutch university and he helped me overcome all the obstacles that I had faced before I could finally enroll to this university.

It means that from being an au-pair I became a student again. Thus, together with my boyfriend I moved to the north of the Netherlands so that I could start the university here. Later on I also found a job next to my university that gives me not only money but also experience.

//

Taky jsem si tady našla skvělého přítele, který mě ve všem podporuje. Dokonce mě podporoval v tom mém šíleném nápadu začít studovat na holandské vysoké škole a pomohl mi přejít všechny ty překážky, které na mě čekaly, než jsem se konečně mohla zapsat na tu školu.

Znamená to, že z au-pair se ze mě zase stala studentka. Tímpádem jsme se s přítelem přestěhovali na sever Nizozemska, abych tady mohla začít studovat. Později jsem si našla i práci vedle školy, která mi nedává jenom peníze,  ale i zkušenosti.

Moreover I have seen many nice places in the Netherlands. The Netherlands is a small country but it has many beautiful places that are worth visiting. Also I’ve been to the best parties of my life! I had no idea that the best DJs come from the Netherlands 😀

//

V Nizozemsku jsem viděla hodně pěkných míst. Nizozemsko je malá země, ale má hodně míst, které stojí za to navštívit. A taky jsem tady byla na nejlepších párty v mém životě! Já jsem třeba vůbec nevěděla, že Nizozemsko ma všechny ty skvělé DJs 😀

And one more important thig – I became a professional biker! Not that I hadn’t known how to ride a bike before, but I would never ride a bike in the Czech republic during the winter 😀 In the beginning I was thinking, why all the people prefer biking instead of walking. Later on I realised that biking is much faster. Also if I need to get home in the evening, it’s much better for me to ride a bike than walk 🙂

//

A další důležitá věc – stal se ze mě profesionální cyklista! Né, že bych předtím neuměla jezdit na kole, ale nikdy by mě v Česku nenapadlo jezdit na kole v zimě 😀 Na začátku jsem si říkala, proč všichni ti lidé jezdí na kole, místo toho, aby se prošli. Později jsem si uvědomila, že jezdění na kole je mnohem rychlejší než chození. Taky když jdu třeba pozdě domů, je mnohem lepší jet na kole 🙂

But finally I have to ask a question: ‘Where would I be in my life if my family and friends didn’t support me with what I’m doing?‘ I’m not sure if I could travel like that without being supported by my closest people. It’s always important to have around us people, who support us with whatever decision we want to make, because they know that if we don’t do what we really want, we won’t be happy 🙂

So, if you got to this part of the article, you could see that the 3 years in the Netherlands have given me a lot of experience and I really hope to get much more. I really wish this great experience for everybody! So if you think about a change in your life, think about travelling. It’s just great…. Have a nice day, guys 🙂

//

Nakonec se musím zeptat otázku: ‘ Kde bych ale dnes byla, kdyby mě moje rodina a přátelé nepodporovali v tom, co dělám ve svém životě?’ Nejsem si jistá, jestli bych mohla takhle cestovat bez podpory mých nejbližších. Vždycky je důležité mít kolem sebe lidi, kteří nás podporují v jakémkoliv rozhodnutí, protože oni vědí, že pokud nebudeme dělat to, co doopravdy chceme, nebudeme v životě spokojení 🙂

Takže pokud jste se v článku dostali až tady, mohli jste si přečíst, že tyto 3 roky v Nizozemsku mi daly hodně zkušenosti a já doufám, že jich ještě mnohem více získám. Tuto zkušenost bych opravdu přála všem lidem! Takže pokud uvažujete nad změnou ve svém životě, popřemýšlejte nad cestováním. Je to prostě úžasné…. Hezký den všem 🙂

Please share and like my page:

4 thoughts on “3 Years in the Netherlands”

  1. Ahoj Deniso,
    v Nizozemsku jsem byla kdysi a dlouho to byla moje vysněná země. Moc se mi tam líbilo. Krajina, lidi, atmosféra. Ale život mě nakonec zavál úplně jinam. Sedm let už žiju v Dubaji a taky píšu blog. Zdravím z dálky! 😊

    1. Moc ráda slyším, že se ti taky v Nizozemsku líbilo 🙂 no ale co si budeme nalhávat, život v Dubaji musí být taky super. Určitě se podívám na tvůj blog, abych zjistila něco o Dubaji! Hezký den 🙂

  2. Hezky napsáno. Já teda žít v cizině neplánuji, přítele i rodinu mám v Brně a hodlám ze být pořád, ale za měsíc odjíždím na Erasmus do Německa, tak na to se těším moc! 🙂

    1. děkuji 🙂 tak to tě úplně chápu… No a Erasmus v Německu bude taky dobrodružství. Doufám, že si to užiješ naplno:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *